Spotkanie w Oleśnie

Zapraszam na doroczne spotkanie naszej Wspólnoty

do Olesna do koscioła św. Anny.

Piątek, 22.07.2022, godz. 17.30:

nabożeństwo, msza pod przewodnictwem Biskupa Andrzeja, przyjęcie nowych członkiń, siotrzane spotkanie przy kołaczu.