Modlitwy

Modlitwa
do codziennego odmawiania

Panie Jezu, Boże nasz i mój Zbawicielu, bądź uwielbiony na wieki. W Tobie pokładam całą moją nadzieję i Tobie dziękuję za wielkie dzieła Twej miłości, za nowe życie i moc Ducha. Racz przyjąć moją modlitwę powierzenia się Tobie i pobłogosław moje życie, prace i starania.

 

Dobry Jezu, bądź Królem mojej rodziny (zakonnej), parafii i diecezji, w której żyję. Bądź radością, pokojem, mocą i zjednoczeniem naszych serc. Bądź zawsze z nami i pośród nas. Pomagaj nam żyć w jedności, zgodzie i pokoju, w wierze naszych ojców, w Twojej bliskości i miłości, we wspólnocie Kościoła, ku wzajemnemu zbudowaniu na drodze do nieba. Niech Twój Święty Duch stale nas wspiera, chroni od zła i dokonuje naszego uświęcenia.

 

Do Ciebie, Bogarodzico Maryjo, Matko Kościoła, zwracam się z ufnością, prosząc o przemożne wsparcie mojego pragnienia naśladowania Ciebie i dążenia, by być jak Ty opiekunką Bożego życia na ziemi, tego Nowego Życia – Dziecięctwa Bożego, które jest we mnie i w tak wielu duszach ludzi ochrzczonych. Matko moja, pomóż mi tak rozważać i żyć tajemnicą Twego Boskiego macierzyństwa, by we mnie rozwijało się duchowe macierzyństwo i przynosiło dobre owoce w Kościele Opolskim.

 

Święta Anno, Patronko wychowania i życia rodzinnego, pomóż mi krzewić żywą wiarę oraz chrześcijańskie wartości i wychowanie w mojej rodzinie i we wspólnocie parafialnej.

 

Św. Jadwigo, Matko ludu chrześcijańskiego na Śląskiej Ziemi, wspieraj mnie w dziele budowania Kościoła i krzewienia Królestwa Bożego.

 

Wszystko na większą chwałę Boga i z myślą o życiu z Bogiem na wieki. Amen.

Akt miłości

Mój Boże! Kocham Cię całym sercem ponad wszystko, ponieważ Ty jesteś dobrem nieskończonym i naszym szczęściem na wieki. Z miłości do Ciebie kocham bliźniego swego jak siebie samego i przebaczam wszelkie urazy. Panie, niech Cię kocham coraz bardziej!

 

Modlitwa matki Sługi Bożego papieża Jana Pawła I

Akt oddania się Najświętszej Maryi Pannie

Niepokalana Dziewico Maryjo, Święta Boża Rodzicielko, Matko Jezusa i Kościoła, Matko moja, Tobie powierzam się i oddaję, tak jak Ty – wierna raz złożonej deklaracji: „Oto ja służebnica Pańska. Niech mi się stanie według Twego słowa” – oddałaś swoje życie Bogu, realizując Boskie i duchowe macierzyństwo.

 

Wyrażam dziś wobec Ciebie, na wzór św. Jana Pawła II, moje Totus tuus. Maryjo – na zawsze cała jestem Twoja. Chcę być przy Tobie opiekunką życia Bożego, które jest we mnie i w tak wielu duszach ludzi ochrzczonych. Dlatego przystępuję do Maryjnej Wspólnoty Opiekunek Dziecięctwa Bożego i postanawiam odtąd stale podejmować trud rozważania i naśladowania Twego życia, aby kształtować i rozwijać swe macierzyństwo duchowe i na różne sposoby pielęgnować Boże życie w sobie, w rodzinie i w opolskim Kościele.

 

Maryjo, Matko moja, świadoma potrzeby konkretnego zaangażowania się na rzecz własnego rozwoju duchowego, wychowania w wierze dzieci i wnuków, krzewienia tego, co Boże w rodzinie i w parafii, powierzam się Twemu orędownictwu u Boga oraz przemożnej Twej opiece i wsparciu. Czuwaj nade mną, jak strzegłaś Dzieciątka Jezus i wspomagaj mnie, jak Apostołów w Wieczerniku. Nie patrz na moją słabość i nędzę, ale dla miłości Jezusa i Jego życia w nas, przyjmij mnie pod swoją macierzyńską opiekę.

  • Święta Anno, Patronko wychowania i życia rodzinnego,

  • Św. Jadwigo, Matko ludu chrześcijańskiego na Śląskiej Ziemi,

  • Św. Janie Pawle II, Patronie rodzin,

wspierajcie dzieło Wspólnoty, do której dziś przystępuję i módlcie się za nami. Amen.